PHAN QUÂN VILLA
10 Người lớn
10 Trẻ nhỏ
3 Phòng ngủ
TỪ: 6500000 VNĐ
SOLO.VILLA
10 Người lớn
10 Trẻ nhỏ
3 Phòng ngủ
TỪ: 6000000 VNĐ
NHÀ ĐẢO
4 Người lớn
4 Trẻ nhỏ
2 Phòng ngủ
TỪ: 6000000 VNĐ
HY LẠP
8 Người lớn
8 Trẻ nhỏ
1 Phòng ngủ
TỪ: 2000000 VNĐ
MỘC LAN
4 Người lớn
4 Trẻ nhỏ
2 Phòng ngủ
TỪ: 3300000 VNĐ
HOA BAN
4 Người lớn
4 Trẻ nhỏ
2 Phòng ngủ
TỪ: 2800000 VNĐ
HOA LAN
4 Người lớn
4 Trẻ nhỏ
2 Phòng ngủ
TỪ: 2800000 VNĐ
HOA SIM
8 Người lớn
8 Trẻ nhỏ
3 Phòng ngủ
TỪ: 3800000 VNĐ
TOA TÀU (LOVE STATION)
10 Người lớn
10 Trẻ nhỏ
3 Phòng ngủ
TỪ: 4500000 VNĐ
HOA MUA
8 Người lớn
8 Trẻ nhỏ
3 Phòng ngủ
TỪ: 3800000 VNĐ